Bożena Koćma - Notariusz

Adam Rogala - Notariusz

email: bozena.kocma@kin.pl
email: adam.rogala@kin.pl
tel: 124-211-013
  124-261-572
  124-311-593
fax: 124-261-571

Kancelaria

Kancelaria Notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej przez Notariusza Bożenę Koćmę oraz Notariusza Adama Rogalę.

Kancelaria Notarialna usytułowana jest na I piętrze w kamienicy przy ulicy Zwierzynieckiej nr 22/3.

W bezpośrednim sąsiedztwie Kancelarii Notarialnej znajdują się między innymi Urząd Miasta Krakowa, Urząd Skarbowy oraz oddziały wielu banków (m.in. Bank Millenium, Raiffeisen Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Alior Bank).

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 16:30.

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu dokonania czynności notarialnej po uprzednim uzgodnieniu jej z notariuszem.

Czynność notarialna może być dokonana także poza Kancelarią Notarialną, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

 

 Niniejsza strona internetowa ma jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.