Bożena Koćma - Notariusz

Adam Rogala - Notariusz

email: bozena.kocma@kin.pl
email: adam.rogala@kin.pl
tel: 124-211-013
  124-261-572
  124-311-593
fax: 124-261-571

Czynności notarialne

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy:

- sporządzanie aktów notarialnych (między innymi):

1) umowy sprzedaży

2) umowy przedwstępne

3) umowy warunkowe

4) umowy przeniesienia nieruchomości

5) umowy zamiany

6) umowy zniesienia współwłasności

7) umowy darowizny

8) umowy spółki

9) umowy działu spadku

10) umowy majątkowe małżeńskie

11) umowy o podział majątku wspólnego

12) testamenty

13) akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych

- sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

- sporządzanie poświadczeń

- sporządzanie protokołów

- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów

- sporządzanie na życzenie klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

- sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów


Przed dokonaniem każdej z powyższych czynności należy zasięgnąć w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.