Bożena Koćma - Notariusz

Adam Rogala - Notariusz

email: bozena.kocma@kin.pl
email: adam.rogala@kin.pl
tel: 124-211-013
  124-261-572
  124-311-593
fax: 124-261-571

Linki

Przęglądarka Ksiąg Wieczystych:

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

 

Krakowska Izba Notarialna:

http://www.kin.pl/

 

KRS:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/


Ministerstwo Sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/

 

Internetowy System Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/